domu
< návrat zpět

Rozpis kroužků a nepovinného předmětu ve školním roce 2018-2019

název

den

čas

Náboženská výchova I. pondělí 12:15 - 13:00
Náboženská výchova II. pondělí 13:30 - 14:15
Sportovní hry pondělí 14:30 - 15:30
Keramický kroužek pátek 13:30 -  15:30