domu
< návrat zpět

Historie

chyba.jpg

Historie školy

Podle školní kroniky byla zdejší škola rozhodnutím rady ONV v Jindřichově Hradci k 30.6. 1979 uzavřena. Výuka byla nově zahájena 3.9.1990. V roce 2005 byla zbouraná stará školní budova a následně zahájena stavba nové školy a školky.

skola

Současnost

V září 2006 začala výuka v nově postavené škole.V nynější budově má ZŠ Budíškovice čtyři učebny. Největší z nich slouží jako provizorní tělocvična. Další dvě učebny jsou využívány při výuce 1- 5. ročníku a v poslední pracuje školní družina. Tato učebna je vybavena počítači, které jsou využívány při výuce. Na stejném patře se nachází sborovna, ředitelna a kabinet. Škola je organizována jako dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.