domu
< návrat zpět

Zaměstnanci

Ředitelka

Mgr. Ludmila Švarcová

Pedagogický sbor ZŠ

třídní učitelka I.-II.ročníku - Mgr. Jana Nováková

 třídní učitelka III., V. ročníku - Mgr. Jana Šamalová

třídní učitelka IV. ročníku - Bc. Marcela Hrůzová

vychovatelka ŠD - Ivana Bastlová