domu
< návrat zpět

Zaměstnanci

Ředitelka

 

Pedagogický sbor ZŠ

třídní učitelka I.-II.ročníku
 třídní učitelka III.-V.ročníku
učitelka
vychovatelka ŠD
2 asistentky pedagoga  

1 školní asistent

 

Uklízečka