domu
< návrat zpět

Zaměstnanci

Ředitelka

Mgr. Ludmila Švarcová

Pedagogický sbor ZŠ

třídní učitelka I.-II.ročníku - Mgr. Václava Malotínová
 třídní učitelka III. ročníku - Hana Mištová

třídní učitelka IV.-V. ročníku - Mgr. Jana Šamalová
vychovatelka ŠD - Ivana Bastlová
asistentka pedagoga  - Bc. Martina Tesařová