domu
< návrat zpět

Zaměstnanci

Ředitelka

Mgr. Ludmila Švarcová

Pedagogický sbor ZŠ

třídní učitelka I.-II.ročníku - Mgr. Václava Malotínová
 třídní učitelka III.-IV. ročníku - Mgr. Jana Šamalová

třídní učitelka V. ročníku - Hana Mištová
vychovatelka ŠD - Ivana Bastlová